Lån uten sikkerhet | Så mye kan du låneLån uten sikkerhet | Så mye kan du låne

For å kunne få forbrukslån, må man tilfredsstille en rekke krav. Man må være myndig, ha fast inntekt og ingen betalingsanmerkninger, samt være i stand til å betjene lånet. Banken foretar en helt individuell vurdering, der primærsøkers betalingsevne og betalingsvilje vurderes. Lånerammen vil være resultat av denne vurderingen. Dersom man har høy og sikker inntekt, god betalingshistorikk og lite annen gjeld, vil man som oftest kunne få en klart bedre låneramme og lavere rente. Det vil også være andre faktorer som utdanningsnivå og medlåntakers økonomiske situasjon, som banken vil ta med i vurdering.

Hva er et lån uten sikkerhet?

Det finnes to typer lån i Norge; lån med sikkerhet og lån uten sikkerhet. Kort forklart, er et lån uten sikkerhet et lån der banken ikke behøver noen sikkerhet for å kunne godkjenne selve lånesøknaden. Altså vil man ikke trenge egen bolig eller bil å stille som sikkerhet til banken. Ved sikrede lån legger bankene verdien i et panteobjekt som bolig, bil eller eiendom, til grunn for lånesøknaden. Slik har banken sikkerhet hvis lånet misligholdes. Ved et lån uten sikkerhet foretas kun en kredittvurdering, der banken foretar en helhetsvurdering av din privatøkonomi.

Ved lån uten sikkerhet og pant, er konsekvensen som regel at lånet innebærer høyere risiko for deg og for banken. Derfor setter banken en høyere rentesats sammenliknet med andre tradisjonelle lån. På den ene siden er nedbetalingstiden kortere for lån uten sikkerhet, og ved å holde nedbetalingstiden så kort som mulig, kan man spare en del penger. Forbrukslån, smålån, mikrolån og eventuelt SMS-lån er andre betegnelser på lån uten sikkerhet. Kredittkort kan også sees på som en form for usikrede lån. Dette fordi kredittkortet er kreditt som til enhver tid er tilgjengelig.

 • Mindre låneramme
 • Kortere nedbetalingsperiode
 • Rask søknadsprosess
 • Lave minimumskriterier
 • Høyere renter
 • Ingen krav til sikkerhet i panteobjekter

I enkelte tilfeller kan lån uten sikkerhet være aktuelt

I mange tilfeller kan et usikret lån være den eneste tilgjengelige formen for lån eller finansiering. Mengden lån uten sikkerhet har økt betraktelig de seneste årene, og det viser seg å ha blitt svært populært å ta opp lån uten sikkerhet. Ettersom det stilles mange færre krav, er denne låneformen langt lettere tilgjengelig for folk flest, særlig for unge. Det som derimot er kritisk ved slike lån, er først og fremst god kontroll over egen økonomi. Din personlige inntekt danner grunnlaget for din økonomiske kapasitet til å betjene lånet, og generelt for låneavtalen.

Noe av det som gjør lån uten sikkerhet så populært, er friheten lånene gir til å disponere lånebeløpet. Det er nemlig helt opp til låntaker hvordan lånebeløpet skal brukes. Likevel bør ikke et lån uten sikkerhet erstatte det å benytte sparepenger, ettersom usikrede lån er lånte penger. Det er særlig i tre situasjoner låneformen kan være aktuell. Det ene behovet kan være refinansiering av kredittkortgjeld. Andre behov som måtte oppstå er uventede utgifter, eller oppussing av bolig, bilbytte eller liknende. Lån uten sikkerhet kan derimot ikke benyttes som egenkapital ved potensielt boligkjøp

Hva vil det koste å låne uten sikkerhet?

Usikrede lån er mye mer kostbare enn de tradisjonelle lånene med sikkerhet i bolig, kjøretøy, eiendom eller andre verdier. Helt enkelt medfører et lån med sikkerhet i et panteobjekt langt mer sikkerhet for banken som låner ut pengene. Når denne sikkerheten fjernes, blir lånet dyrere ettersom bankene skrur opp rentesatsen når eneste sikkerhet er låntakers personlige inntekt. Flere faktorer påvirker rentesatsen. Lånets totalpris vil fastsettes primært basert på disse, etter en helhetsvurdering som utføres av banken. Generelt vil høyere lånebeløp ha positiv innvirkning på rentesatsen, mens lang nedbetalingstid vil øke totalprisen på lånet.

 • Generelt høy rente på usikrede lån.
 • Ved mikrolån på mellom 1000 og 10 000 kroner, kan rentesatsen ligge på flere hundre prosent. Nedbetalingsperioden er derimot kort, så prosenten vil ikke samsvare med det du faktisk betaler.
 • Termingebyr ligger på rundt 30 til 50 kroner.
 • Etableringsgebyr kan variere alt fra noen hundre til et par tusen kroner, gjerne bestemt ut ifra størrelsen på selve lånet.

Rentetilbudet du som låntaker mottar, kan variere ganske mye. Banken gjennomfører en kredittvurdering av låntaker, i den hensikt å vurdere og undersøke risikoen på lånet. Jo høyere risikoen på lånet er, jo høyere rente vil banken sette på lånet. I tillegg medfølger enkelte betalingsgebyrer ved lån uten sikkerhet. Disse kalles for etableringsgebyr, et beløp som betales ved innvilgelse av lånet, og termingebyr som er en månedlig administrasjonskostnad låntaker må betale. Derfor er det ekstremt viktig at låntaker søker lån som er realistiske for ens privatøkonomi. For å vite hva som er realistisk, er oversikt over egen privatøkonomi viktig.

Sikre deg det beste lånet uten sikkerhet

Det er både gratis og fullstendig uforpliktende for låntaker å søke om lån uten sikkerhet. Dessuten er det kun gjennom å søke at man som låntaker kan få et reelt lånetilbud. Alt dette i tillegg til at samtlige lånesøknader behandles helt individuelt, gjør det gunstig for deg som låntaker å søke lån hos mer enn én långiver. På den måten kan du sikre deg det beste lånetilbudet. For låntakers del vil det tilsi å finne den långiveren som finner minst risiko i det å låne penger til deg. Dette vil tilsvare lånet med lavest rentesats og dermed minst tilleggskostnader.

Det aller beste lånet uten sikkerhet vil naturligvis være det lånet som koster deg som låntaker minst mulig. De ulike långivernes vurderingssystemer vil bidra til å potensielt kunne gi deg vidt forskjellige tilbud, og det vil derfor være en stor fordel for deg som låntaker å være kjent med markedet når det kommer til selve søknadsprosessen. En rekke lånemeglere og andre aktører, bidrar til å gjøre det enkelt å sende ut flere lånesøknader samtidig. Låntaker søker da via lånemeglers samleside, som igjen videresender søknaden til sine samarbeidspartnere som kommer med lånetilbud. Lendo er eksempelvis et alternativ.

Dette kan du låne uten sikkerhet

De fleste banker som tilbyr usikrede lån har et maksbeløp på sine lån på oppimot 500-600 000 norske kroner. Dersom låntaker har gjennomsnittlig formue og inntekt, vil man sjelden få utbetalt summer i øverste skala. Det som derimot er verdt å merke seg er at jo sterkere privatøkonomi og kredittøkonomi man har som låntaker, jo større vil sannsynligheten for et gunstig lånetilbud være. I motsatt ende av skalaen kan man låne helt nede imellom 1000 og 10 000 kroner, såkalte mikrolån. Avhengig av størrelsen på lånet kan du da benytte pengene til litt av hvert.

Viktig å tenke på ved søk på lån uten sikkerhet

Det er mye verdt å tenke på dersom man vurderer å ta opp lån uten sikkerhet. For det første er det fornuftig å undersøke de aktuelle aktørene, slik at du tidlig kan finne et lån innenfor de lånerammene som passer deg. Husk for øvrig at rentesatsen långiverne reklamerer med, sjelden er den satsen man ender med. Uansett hvor mye det haster med lån, er det viktig å finne den beste avtalen. Vær sikker på at du har økonomisk kapasitet til å ta opp lån. Nedbetal lånet så fort som mulig, og ikke lån mer enn absolutt nødvendig.

 • Ha stålkontroll på egen økonomi, slik at du er sikker på at du har råd til lånet.
 • Lag et budsjett for lånet, hold deg strukturert.
 • Nedbetal så hurtig som mulig

En siste utvei gjennom lån uten sikkerhet

Rentene for lån uten sikkerhet kan fort bli skyhøye. Derfor anbefales det sterkt å undersøke hvorvidt man kan få et lån med sikkerhet og lavere rente først. Før man tar opp et usikret lån, kan det være fornuftig å vurdere mulige grep man kan ta om egen økonomi. Det er for å lettere kunne oppfylle kravene som gjelder for et sikret lån. Det å spare opp til et sikret lån vil kunne lønne seg. Dersom man derimot har dyr gjeld, eller generelt lite å stille med når det kommer til sikkerhet i eiendom og egenkapital, kan lån uten sikkerhet være en god løsning.

Kredittkort vs. forbrukslån – dette er forskjellenKredittkort vs. forbrukslån – dette er forskjellen

Det er mange som lurer på hva som er forskjellen på kredittkortgjeld og forbrukslån. I denne artikkelen skal vi forklare de viktigste forskjellene på forbrukslån og gjeld på kredittkort. Vi viser deg også hva som lønner seg i de ulike situasjonene. Til slutt svarer vi på noen ofte stilte spørsmål om dette temaet. Vi forklarer også hvorfor renten er så høy for begge disse lånetypene. I Norge finnes det mange tilbydere av både ulike typer kredittkort og ulike typer usikrede forbrukslån.

Hva er kredittkortgjeld?

Kredittkortgjeld er et lån som akkumulerer hver gang du betaler en vare eller tjeneste med et kredittkort. Når du bruker et kort med kreditt til å betale med, bruker du penger som du ikke har, og du må betale beløpet til långiveren på et senere tidspunkt. Dersom du betaler innen fristen, er som regel kredittkortgjelden rentefri. Den rentefrie perioden, er som regel på mellom 30-50 dager. Når den rentefrie perioden er over, begynner kostnadene å løpe. Kredittkortgjeld har svært høy rente sammenlignet med andre typer lån.

 • Kredittkortgjeld har som regel en rentefri periode
 • Kredittkortgjeld har svært høy rente

Hva er forbrukslån?

Et forbrukslån er et lån hvor banken eller kredittinstitusjonen ikke har pant eller sikkerhet i noe objekt. Dette innebærer en høyere risiko for banken som tar seg betalt for denne risikoen i form av høyere renter sammenlignet med sikrede lån. Det finnes små forbrukslån helt nede i størrelse på noen få tusenlapper til forbrukslån på flere hundre tusen kroner. Slike usikrede lån har høy rente sammenlignet med sikrede lån. Det tilkommer også ofte gebyrer ved hver innbetaling. Det finnes mange tilbydere av forbrukslån.

 1. Forbrukslån fordrer ikke pant i noe objekt, som for eksempel bolig eller eiendom
 2. Forholdsvis høy rente gjelder for alle type usikrede lån

De viktigste forskjellene på gjeld fra kredittkort og forbrukslån

Både forbrukslån og kredittkortgjeld er usikrede lån med høy rente. Normalt har kredittkortgjeld enda høyere rente enn forbrukslån fordi lånesummene er mindre og nedbetalingstiden kortere, men dette er ikke alltid tilfelle. Kredittkortgjeld har som regel en rentefri periode, mens for et forbrukslån begynner rentene å løpe fra første dag etter at du har fått lånet innvilget. Et forbrukslån får du direkte innbetalt på konto, mens kredittkortgjeld akkumulerer når du bruker et kredittkort. Noen kort med kreditt kommer med forsikringsordninger og bonuser.

Hvis du vil benytte deg av de økonomiske fordelene knyttet til kort med kreditt, passer et kredittkortlån for deg som har orden på økonomien din og som vet at du kommer til å betale hele kredittkortregningen når den forfaller. I Norge finnes det mange tilbydere av både ulike typer kredittkort og forbrukslån.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan søke om forbrukslån og kort med kreditt

Du må være over 18 år og være norsk statsborger. Noen finansinstitusjoner krever at du har bodd en viss tid i Norge. Videre må du ha en viss minimumsinntekt, og du kan ikke ha for mye gjeld fra før. Du kan heller ikke ha betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker for da vil søknaden din som regel avslås.

Kan jeg slå sammen kredittkortgjeld og forbrukslån?

Dersom du har flere forbrukslån og flere kredittkortlån, lønner det seg å slå disse sammen til ett større lån. Dette kalles refinansiering. Da vil du mest sannsynligvis få bedre rente og lånebetingelser. I tillegg sparer du penger på et antall innbetalingsgebyrer (termingebyrer) som vil reduseres. Det kan lønne seg å kontakte en lånemegler om du ønsker å refinansiere.

Hvilken rente får jeg på kredittkortgjeld og forbrukslån?

Renten du endelig får på forbrukslån og kredittkortgjeld vil avhenge av din økonomiske situasjon. Dersom du har en god kredittscore, vil du få lavere rente enn en person med dårlig kredittscore. Kredittscoren din sier noe om sannsynligheten for at du vil betale tilbake pengene som du skylder banken. Kredittscoren påvirkes blant annet av inntekt, utdanning, sivilstatus og alder.

Hva er refinansiering av forbrukslån?Hva er refinansiering av forbrukslån?

Refinansiering er et begrep som brukes når vi tar opp et nytt lån, for å erstatte eksisterende lån. Dette kan være kredittkort, forbrukslån, billån, boliglån eller andre lån. Refinansiering av et forbrukslån innebærer at du tar opp et nytt lån, som erstatter det lånet du har. Det kan også være for å samle andre forbrukslån eller kredittkort. Mange har sine forbrukslån eller kredittkort spredt over flere tilbydere, som ofte er dyrere.

 • Refinansiering erstatter gamle lån
 • Du kan samle smålån
 • Du kan samle kredittkort i et forbrukslån
 • Refinansiering av gjeld kan lette betalingsbyrden

Hva er fordelen med å refinansiere forbrukslånet?

Når du refinansierer et forbrukslån, kan du ofte oppnå en bedre rente gjennom andre tilbydere. Hvis en annen tilbyder kan gi en lavere rente, vil du få ned den totale kostnaden på lånet. Det kan også være en fordel å samle flere forbrukslån eller kredittkort, om du har flere lån. Dette er ofte svært gunstig, da man både får god oversikt over gjelden sin, og slipper mange gebyrer.

For noen, kan det også være gunstig å refinansiere sine forbrukslån. Om du trenger lengre nedbetalingstid enn det opprinnelig har. Det er mange som havner i en situasjon hvor de trenger å få ned sin månedlige kostnad, av ulike årsaker. Da kan refinansiering bidra til at lånet strekkes over en lengre periode, slik at den månedlige kostnaden går ned. Hvis man så kommer i en normalisert situasjon, kan man justere opp innbetalingene

 1. Bedre rentebetingelser
 2. Sparer gebyrer
 3. Gir god oversikt over gjelden
 4. Muligheter til lavere månedlige kostnader

Lavere gebyrer

Ofte når man har forbrukslån, eller flere smålån og kanskje noen kredittkort, betaler man gebyrer. Dette kan være fakturagebyr, eller andre termingebyr, basert på hvilket lån man har. Dette medfører en viss kostnad over løpetiden på lånet, siden de kommer i tillegg til avdrag og renter. Ved å refinansiere flere lån, kan man slippe å ha mange gebyrer, og i stedet betale bare gebyrer på ett lån. Kanskje også til lavere pris.

I mange tilfeller ønsker man å få orden på dette raskt. Ingen ønsker å betale mer enn nødvendig. Mange tilbydere kan ofte gi svar ganske raskt, ofte innen en dag. Dette er fordi de henter informasjon automatisk fra gjeldsregistrene, og har dermed informasjon om deg og din gjeld på få sekunder. Slik kan de gjøre en rask vurdering av din situasjon og gi deg et tilbud raskt, dersom det er ønskelig.

Mange muligheter

Det er mange muligheter for å refinansiere. Noen tilbydere refinansierer forbrukslån, kredittkort, eller billån. De store bankene refinansierer gjerne også boliglån. For deg med smålån eller kredittkortgjeld, kan det mest aktuelle og beste alternativet være å velge en bank som spesialiserer seg på dette. Ofte finner man dem på portaler på nett, slik at man kan sammenligne mellom alle alternativene blant de som er tilgjengelige på sidene. Da blir det enklere for deg.

Beste prisen

Den beste prisen kommer du frem til ved å ta kontakt med bankene. Dette kan gjøres direkte. Da får du snakke med en kundebehandler, som kan komme frem til den beste løsningen for deg. Andre ganger kan det være nok å sende inn en automatisert søknad via en nettside. Mange bruker låneportaler på nett for å enkelt kunne sammenligne flere samtidig. Man kan også etterspørre tilbud fra bankene samlet.

 • Mange lånemuligheter
 • Mange lånetilbydere som er enkle å kontakte
 • Få tilbud fra flere banker samtidig

Låneportaler gir deg også en generell oversikt over eksempler på lånetilbud av en viss sum. Her kan du se hvorvidt noen av disse passer deg. Disse tilbudene inneholder sum, rente, betalingstid og månedlig terminpris. Ofte kan man sortere disse, for å se det beste tilbudet innenfor gitte kriterier. Mange velger å se på laveste rente, men det kan også lønne seg å se på hvilke gebyrer bankene tar!

Beste rente

Når man får opp et lånetilbud fra en tilbyder eller på en låneportal, kommer ofte den nominelle renten opp først. Denne reflekterer hva slags rente det er på lånet, før eventuelle gebyrer. Når gebyrer er lagt til, får man det som heter effektiv rente. Den effektive renten blir det som totalt skal betales i tillegg til avdragene. Alle tilbydere av lån skal oppgi effektiv rente i sine lånetilbud

Spørsmål og svar

Tilbyr alle banker refinansiering av lån?

Som regel tilbyr alle banker refinansiering av lån. Den banken du har lånet hos, være seg forbrukslån, billån, boliglån eller andre typer lån, har alternativer for refinansiering av lånet. Gitt at din økonomiske situasjon tillater det, har bankene alternativer som kan passe deg.

Hva skal til for å få refinansiering?

Man må ha eksisterende lån eller kredittkort, for å få et refinansieringslån. Det er gjeld som skal erstatte annen gjeld, og som er ment for å lette gjeldsbyrden. På den måten blir gjelden billigere for forbrukeren. Det er mange med lån i dag, som kan spare penger på refinansiering!

Er jeg garantert å få refinansiere?

Ingen er garantert å få refinansiere, det kommer alltid an på situasjonen. Stort sett er likevel bankene behjelpelig med dette. Da en bedret betalingssituasjon for kunden lønner seg også for bankene. Bankene er der for sine kunder, og konkurrerer om å gi deg de beste løsningene!

Lån uten sikkerhet til MCLån uten sikkerhet til MC

Mange har en motorsykkeldrøm, men mangel på oppsparte midler. Eller kanskje du ønsker å beholde pengene i banken. Da kan lån til forbruk være løsningen for deg. Enten det er en 1 000-kubikksykkel eller en enkel 125ccm du ønsker deg trenger du kanskje finansieringen i orden. Mange banker tilbyr forbrukslån til dette formålet med ulike vilkår. Vi forteller deg hvordan du bør gå fram for å realisere drømmen.

 • Realisering av drømmer
 • Finansiering av motorsykkel
 • Finn ditt beste alternativ

Å velge bank

Det er i dag en rekke banker som tilbyr MC-lån. Det finnes flere tjenester som hjelper deg å finne den beste banken for deg. Bruk lånekalkulatorer eller låneportaler eller snakk med din bank. Det er likevel du som forbruker som bestemmer hvilken løsning som passer deg best. Bankene er til for å konkurrere om å ha deg som kunde. Det er altså dine behov som står i sentrum.

Bankene har i dag tilgang til gjeldsregister og automatiserte kredittvurderingsprosesser. De kan derfor gi deg svar relativt raskt på om du har mulighet til å ta opp lån. Usikrede lån skiller seg ut med at de er lån som er uten sikkerhet, og har derfor noe høyere rente. Noen banker tar for eksempel pant i kjøretøyet, som kan være med på å redusere renten. Snakk med banken om dette.

 1. Velg riktig lån
 2. Lån til forbruk har høyere rente, men krever ingen egenkapital
 3. Usikrede lån eller pant i kjøretøy

Hvordan velge den beste renten

Rentesatsen for lån settes individuelt, og bankene opererer med ulik rente. Det som oppgis er den nominelle renten, men effektiv rente også skal opplyses om. Det er den effektive renten som forteller hvor mye banken skal ha igjen utenom avdragene på selve lånet. Den nominelle renten reflekterer hva banken har satt som grunnrente, mens den effektive renten er nominell rente inkludert eventuelle gebyrer. Her kan det lønne seg å undersøke nøye.

 • Rentesatser fra ulike banker
 • Effektiv rente viser lånets totale kostnad
 • Sammenlign ulike banker

Bankene sparer en del penger på å ikke ha et personell som gjennomfører kundemøter og transaksjoner. Mye går dermed i automatiserte prosesser som sparer bankene for unødvendige kostnader. Enkelte banker effektuerer disse besparte kostnadene direkte ut til forbruker gjennom lavere rente og gebyrer. Lavere rente og lavere gebyrkostnader vil si lavere effektiv rente. På denne måten kan du enklere finne det beste alternativet for din finansiering av motorsykkelkjøp.

Nedbetalingstid

Husk at et kjøretøy alltid har verditap. Dette gjelder hvert år og hver kjørte kilometer. Nedbetalingstiden bør derfor reflektere dette verditapet. Slik sitter du ikke igjen med mer i gjeld på kjøretøyet enn det dette er verdt etter noen år. Det er greit å vite at dersom du en dag vil selge drømmesykkelen, kan du bli gjeldfri. Kanskje du også har muligheten til å ta opp lån til en ny motorsykkel.

Hva lønner seg

Slik det er i dag, har de fleste lån til sine boliger og sine kjøretøy. Det du må vurdere er hvor viktig en motorsykkel er for deg, samt hva din økonomi tåler. Dersom din lidenskap er motorsykkel og din økonomi tåler belastningen av et forbrukslån, kan det være en god ordning for deg. Ved riktig lånesum og nedbetalingstid, kan drømmen realiseres med god samvittighet. Sett din frihet og lidenskap i sentrum.

 • Lån på bolig og kjøretøy
 • Økonomien skal tåle et lån
 • Lidenskap i sentrum

Motorsykkellivet beskrives som befriende, med godt samhold mellom motorsykkeleiere. Det er mange som ønsker å ta del i dette. Det kan være du er en som liker korte turer i finværet, eller lange turer på kontinentet. Et lån til forbruk som finansiering kan være det du behøver for å finansiere den riktige sykkelen til ditt bruk. Ved denne typen lån behøver du ikke opplyse banken om hva pengene skal gå til.

Lånebeløp

Lånebeløpet avhenger av motorsykkelen du velger, samt din økonomi. Noen banker tilbyr forbrukslån inntil 500 000 kroner. Bruk en lånekalkulator og sett opp et budsjett. Slik får du en bedre oversikt over hva du trenger av lån til motorsykkel. Her kan du også se hva slags økonomi du behøver til kostnader for vedlikehold, service og drivstoff. Slik får du et godt bilde av hva du kan betale månedlig. Forbrukslånet skal reflektere din betalingsevne.

Spørsmål og svar

Kan jeg kjøpe hvilken som helst motorsykkel?

Størrelsen på lånet sier noe om hvor dyr sykkelen kan være, men du bestemmer selv hvilken sykkel du skal kjøpe. Let etter den motorsykkelen du ønsker deg. Let deretter etter den beste aktøren som tilbyr en motorsykkel innenfor beløpet du har satt deg.

Får jeg lån med én gang?

Bankene har mange automatiserte prosesser som gir raske svar på lånesøknader. Du kan også søke om finansieringsbevis som du kan ha for hånden når du er ute og skal kjøpe sykkel. Slik vet du at du finansieringen i orden når handelen skal gjennomføres.

Hvor lang nedbetalingstid har jeg?

Nedbetalingstiden bestemmer du selv ut fra din økonomi og din dialog med banken. Det anbefales likevel å velge en nedbetalingstid som reflekterer verdifallet på motorsykkelen. Slik holder du verdien i takt med nedbetalingen, og slipper restgjeld ved et eventuelt salg av motorsykkelen. Et forbrukslån har en maksimal nedbetalingsperiode på fem år.

https://www.dnb.no/dnbnyheter/no/din-okonomi/dette-koster-mc-drommen