Day: March 9, 2021

Lån uten sikkerhet | Så mye kan du låneLån uten sikkerhet | Så mye kan du låne

For å kunne få forbrukslån, må man tilfredsstille en rekke krav. Man må være myndig, ha fast inntekt og ingen betalingsanmerkninger, samt være i stand til å betjene lånet. Banken foretar en helt individuell vurdering, der primærsøkers betalingsevne og betalingsvilje vurderes. Lånerammen vil være resultat av denne vurderingen. Dersom man har høy og sikker inntekt, god betalingshistorikk og lite annen gjeld, vil man som oftest kunne få en klart bedre låneramme og lavere rente. Det vil også være andre faktorer som utdanningsnivå og medlåntakers økonomiske situasjon, som banken vil ta med i vurdering.

Hva er et lån uten sikkerhet?

Det finnes to typer lån i Norge; lån med sikkerhet og lån uten sikkerhet. Kort forklart, er et lån uten sikkerhet et lån der banken ikke behøver noen sikkerhet for å kunne godkjenne selve lånesøknaden. Altså vil man ikke trenge egen bolig eller bil å stille som sikkerhet til banken. Ved sikrede lån legger bankene verdien i et panteobjekt som bolig, bil eller eiendom, til grunn for lånesøknaden. Slik har banken sikkerhet hvis lånet misligholdes. Ved et lån uten sikkerhet foretas kun en kredittvurdering, der banken foretar en helhetsvurdering av din privatøkonomi.

Ved lån uten sikkerhet og pant, er konsekvensen som regel at lånet innebærer høyere risiko for deg og for banken. Derfor setter banken en høyere rentesats sammenliknet med andre tradisjonelle lån. På den ene siden er nedbetalingstiden kortere for lån uten sikkerhet, og ved å holde nedbetalingstiden så kort som mulig, kan man spare en del penger. Forbrukslån, smålån, mikrolån og eventuelt SMS-lån er andre betegnelser på lån uten sikkerhet. Kredittkort kan også sees på som en form for usikrede lån. Dette fordi kredittkortet er kreditt som til enhver tid er tilgjengelig.

 • Mindre låneramme
 • Kortere nedbetalingsperiode
 • Rask søknadsprosess
 • Lave minimumskriterier
 • Høyere renter
 • Ingen krav til sikkerhet i panteobjekter

I enkelte tilfeller kan lån uten sikkerhet være aktuelt

I mange tilfeller kan et usikret lån være den eneste tilgjengelige formen for lån eller finansiering. Mengden lån uten sikkerhet har økt betraktelig de seneste årene, og det viser seg å ha blitt svært populært å ta opp lån uten sikkerhet. Ettersom det stilles mange færre krav, er denne låneformen langt lettere tilgjengelig for folk flest, særlig for unge. Det som derimot er kritisk ved slike lån, er først og fremst god kontroll over egen økonomi. Din personlige inntekt danner grunnlaget for din økonomiske kapasitet til å betjene lånet, og generelt for låneavtalen.

Noe av det som gjør lån uten sikkerhet så populært, er friheten lånene gir til å disponere lånebeløpet. Det er nemlig helt opp til låntaker hvordan lånebeløpet skal brukes. Likevel bør ikke et lån uten sikkerhet erstatte det å benytte sparepenger, ettersom usikrede lån er lånte penger. Det er særlig i tre situasjoner låneformen kan være aktuell. Det ene behovet kan være refinansiering av kredittkortgjeld. Andre behov som måtte oppstå er uventede utgifter, eller oppussing av bolig, bilbytte eller liknende. Lån uten sikkerhet kan derimot ikke benyttes som egenkapital ved potensielt boligkjøp

Hva vil det koste å låne uten sikkerhet?

Usikrede lån er mye mer kostbare enn de tradisjonelle lånene med sikkerhet i bolig, kjøretøy, eiendom eller andre verdier. Helt enkelt medfører et lån med sikkerhet i et panteobjekt langt mer sikkerhet for banken som låner ut pengene. Når denne sikkerheten fjernes, blir lånet dyrere ettersom bankene skrur opp rentesatsen når eneste sikkerhet er låntakers personlige inntekt. Flere faktorer påvirker rentesatsen. Lånets totalpris vil fastsettes primært basert på disse, etter en helhetsvurdering som utføres av banken. Generelt vil høyere lånebeløp ha positiv innvirkning på rentesatsen, mens lang nedbetalingstid vil øke totalprisen på lånet.

 • Generelt høy rente på usikrede lån.
 • Ved mikrolån på mellom 1000 og 10 000 kroner, kan rentesatsen ligge på flere hundre prosent. Nedbetalingsperioden er derimot kort, så prosenten vil ikke samsvare med det du faktisk betaler.
 • Termingebyr ligger på rundt 30 til 50 kroner.
 • Etableringsgebyr kan variere alt fra noen hundre til et par tusen kroner, gjerne bestemt ut ifra størrelsen på selve lånet.

Rentetilbudet du som låntaker mottar, kan variere ganske mye. Banken gjennomfører en kredittvurdering av låntaker, i den hensikt å vurdere og undersøke risikoen på lånet. Jo høyere risikoen på lånet er, jo høyere rente vil banken sette på lånet. I tillegg medfølger enkelte betalingsgebyrer ved lån uten sikkerhet. Disse kalles for etableringsgebyr, et beløp som betales ved innvilgelse av lånet, og termingebyr som er en månedlig administrasjonskostnad låntaker må betale. Derfor er det ekstremt viktig at låntaker søker lån som er realistiske for ens privatøkonomi. For å vite hva som er realistisk, er oversikt over egen privatøkonomi viktig.

Sikre deg det beste lånet uten sikkerhet

Det er både gratis og fullstendig uforpliktende for låntaker å søke om lån uten sikkerhet. Dessuten er det kun gjennom å søke at man som låntaker kan få et reelt lånetilbud. Alt dette i tillegg til at samtlige lånesøknader behandles helt individuelt, gjør det gunstig for deg som låntaker å søke lån hos mer enn én långiver. På den måten kan du sikre deg det beste lånetilbudet. For låntakers del vil det tilsi å finne den långiveren som finner minst risiko i det å låne penger til deg. Dette vil tilsvare lånet med lavest rentesats og dermed minst tilleggskostnader.

Det aller beste lånet uten sikkerhet vil naturligvis være det lånet som koster deg som låntaker minst mulig. De ulike långivernes vurderingssystemer vil bidra til å potensielt kunne gi deg vidt forskjellige tilbud, og det vil derfor være en stor fordel for deg som låntaker å være kjent med markedet når det kommer til selve søknadsprosessen. En rekke lånemeglere og andre aktører, bidrar til å gjøre det enkelt å sende ut flere lånesøknader samtidig. Låntaker søker da via lånemeglers samleside, som igjen videresender søknaden til sine samarbeidspartnere som kommer med lånetilbud. Lendo er eksempelvis et alternativ.

Dette kan du låne uten sikkerhet

De fleste banker som tilbyr usikrede lån har et maksbeløp på sine lån på oppimot 500-600 000 norske kroner. Dersom låntaker har gjennomsnittlig formue og inntekt, vil man sjelden få utbetalt summer i øverste skala. Det som derimot er verdt å merke seg er at jo sterkere privatøkonomi og kredittøkonomi man har som låntaker, jo større vil sannsynligheten for et gunstig lånetilbud være. I motsatt ende av skalaen kan man låne helt nede imellom 1000 og 10 000 kroner, såkalte mikrolån. Avhengig av størrelsen på lånet kan du da benytte pengene til litt av hvert.

Viktig å tenke på ved søk på lån uten sikkerhet

Det er mye verdt å tenke på dersom man vurderer å ta opp lån uten sikkerhet. For det første er det fornuftig å undersøke de aktuelle aktørene, slik at du tidlig kan finne et lån innenfor de lånerammene som passer deg. Husk for øvrig at rentesatsen långiverne reklamerer med, sjelden er den satsen man ender med. Uansett hvor mye det haster med lån, er det viktig å finne den beste avtalen. Vær sikker på at du har økonomisk kapasitet til å ta opp lån. Nedbetal lånet så fort som mulig, og ikke lån mer enn absolutt nødvendig.

 • Ha stålkontroll på egen økonomi, slik at du er sikker på at du har råd til lånet.
 • Lag et budsjett for lånet, hold deg strukturert.
 • Nedbetal så hurtig som mulig

En siste utvei gjennom lån uten sikkerhet

Rentene for lån uten sikkerhet kan fort bli skyhøye. Derfor anbefales det sterkt å undersøke hvorvidt man kan få et lån med sikkerhet og lavere rente først. Før man tar opp et usikret lån, kan det være fornuftig å vurdere mulige grep man kan ta om egen økonomi. Det er for å lettere kunne oppfylle kravene som gjelder for et sikret lån. Det å spare opp til et sikret lån vil kunne lønne seg. Dersom man derimot har dyr gjeld, eller generelt lite å stille med når det kommer til sikkerhet i eiendom og egenkapital, kan lån uten sikkerhet være en god løsning.