Day: March 6, 2021

Kredittkort vs. forbrukslån – dette er forskjellenKredittkort vs. forbrukslån – dette er forskjellen

Det er mange som lurer på hva som er forskjellen på kredittkortgjeld og forbrukslån. I denne artikkelen skal vi forklare de viktigste forskjellene på forbrukslån og gjeld på kredittkort. Vi viser deg også hva som lønner seg i de ulike situasjonene. Til slutt svarer vi på noen ofte stilte spørsmål om dette temaet. Vi forklarer også hvorfor renten er så høy for begge disse lånetypene. I Norge finnes det mange tilbydere av både ulike typer kredittkort og ulike typer usikrede forbrukslån.

Hva er kredittkortgjeld?

Kredittkortgjeld er et lån som akkumulerer hver gang du betaler en vare eller tjeneste med et kredittkort. Når du bruker et kort med kreditt til å betale med, bruker du penger som du ikke har, og du må betale beløpet til långiveren på et senere tidspunkt. Dersom du betaler innen fristen, er som regel kredittkortgjelden rentefri. Den rentefrie perioden, er som regel på mellom 30-50 dager. Når den rentefrie perioden er over, begynner kostnadene å løpe. Kredittkortgjeld har svært høy rente sammenlignet med andre typer lån.

  • Kredittkortgjeld har som regel en rentefri periode
  • Kredittkortgjeld har svært høy rente

Hva er forbrukslån?

Et forbrukslån er et lån hvor banken eller kredittinstitusjonen ikke har pant eller sikkerhet i noe objekt. Dette innebærer en høyere risiko for banken som tar seg betalt for denne risikoen i form av høyere renter sammenlignet med sikrede lån. Det finnes små forbrukslån helt nede i størrelse på noen få tusenlapper til forbrukslån på flere hundre tusen kroner. Slike usikrede lån har høy rente sammenlignet med sikrede lån. Det tilkommer også ofte gebyrer ved hver innbetaling. Det finnes mange tilbydere av forbrukslån.

  1. Forbrukslån fordrer ikke pant i noe objekt, som for eksempel bolig eller eiendom
  2. Forholdsvis høy rente gjelder for alle type usikrede lån

De viktigste forskjellene på gjeld fra kredittkort og forbrukslån

Både forbrukslån og kredittkortgjeld er usikrede lån med høy rente. Normalt har kredittkortgjeld enda høyere rente enn forbrukslån fordi lånesummene er mindre og nedbetalingstiden kortere, men dette er ikke alltid tilfelle. Kredittkortgjeld har som regel en rentefri periode, mens for et forbrukslån begynner rentene å løpe fra første dag etter at du har fått lånet innvilget. Et forbrukslån får du direkte innbetalt på konto, mens kredittkortgjeld akkumulerer når du bruker et kredittkort. Noen kort med kreditt kommer med forsikringsordninger og bonuser.

Hvis du vil benytte deg av de økonomiske fordelene knyttet til kort med kreditt, passer et kredittkortlån for deg som har orden på økonomien din og som vet at du kommer til å betale hele kredittkortregningen når den forfaller. I Norge finnes det mange tilbydere av både ulike typer kredittkort og forbrukslån.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan søke om forbrukslån og kort med kreditt

Du må være over 18 år og være norsk statsborger. Noen finansinstitusjoner krever at du har bodd en viss tid i Norge. Videre må du ha en viss minimumsinntekt, og du kan ikke ha for mye gjeld fra før. Du kan heller ikke ha betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker for da vil søknaden din som regel avslås.

Kan jeg slå sammen kredittkortgjeld og forbrukslån?

Dersom du har flere forbrukslån og flere kredittkortlån, lønner det seg å slå disse sammen til ett større lån. Dette kalles refinansiering. Da vil du mest sannsynligvis få bedre rente og lånebetingelser. I tillegg sparer du penger på et antall innbetalingsgebyrer (termingebyrer) som vil reduseres. Det kan lønne seg å kontakte en lånemegler om du ønsker å refinansiere.

Hvilken rente får jeg på kredittkortgjeld og forbrukslån?

Renten du endelig får på forbrukslån og kredittkortgjeld vil avhenge av din økonomiske situasjon. Dersom du har en god kredittscore, vil du få lavere rente enn en person med dårlig kredittscore. Kredittscoren din sier noe om sannsynligheten for at du vil betale tilbake pengene som du skylder banken. Kredittscoren påvirkes blant annet av inntekt, utdanning, sivilstatus og alder.